Lída Baarová: MEGA kritika! Je to s*ačka jako bič?

Přejít na diskuzi
Michal Horáček není zdaleka jediný, který má pro film Filipa Renče jen slova pohrdání. Nic ve zlém, ale také jsme žádný zázrak nečekali. Kde jsou ty časy, kdy se v Čechách točily super filmy? Dnes je to jarmark ubohosti!

„Poté, co se dialogy opřely o snahu pořád něco očividného vysvětlovat – třeba Fröhlich vysvětluje v polovině třicátých let Baarové, že ‚Goebbels je ministr propagandy a mocný člověk‘ –, přišly na řadu efekty, jimž vévodily animované plameny, promítané přes milostné splynutí nácka s Baarovou. Vrcholem celé té idiocie byla ovšem scéna, kdy je Baarová vyvedena spolu se třemi dalšími nešťastnicemi na vězeňský dvůr k popravě.

Už probíhá zkouška šibeničního propadla, když kdosi přiběhne s papírem, na kterém stojí, že Baarová dostala milost. O nějakém soudu, který by ji k popravě odsoudil, případně o tom, kdo takovou milost udělil a okamžitě ji nechal propustit, ovšem film nic neříká – ačkoli právě tady by vysvětlení zapotřebí bylo. Soupis všech nesmyslů by byl dlouhý, vlastně přesně tak dlouhý jako scénář. Shrnul bych film Lída Baarová asi takhle: Všechna čest stranou,“ řekl Horáček Blesku.

Vyjádřil se také k hudební složce. „No to je taky peklo. Příšerné, patetické a současně povrchní. Asi chtěl tou muzikou dohnat to prázdno, ve kterém se ten biják odehrává, odplivl si zhnuseně...

Foto: Spy, Facebook filmu Lída Baarová
Jaký je váš názor?